​De vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst

Veruit de meeste arbeidsovereenkomsten worden beëindigd via een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Partijen onderhandelen dan over de beëindigingsvoorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt en leggen het onderhandelingsresultaat vast in een overeenkomst.

Maar waar moet je op letten als werkgever of werknemer bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst? Hieronder een aantal belangrijke zaken die de aandacht verdienen.

Je bent werknemer:

Zorg dat je ww-rechten worden veiliggesteld.

Hiertoe is in ieder nodig dat de voor werkgever geldende opzegtermijn in acht genomen wordt.

Verder is van belang dat uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat het initiatief tot beëindiging uit gaat van werkgever en dat werknemer geen verwijt wordt gemaakt voor het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergoeding of transitievergoeding

De meeste werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn hebben recht op een zogeheten transitievergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren, salaris en leeftijd. Maar als de ontslagreden van werkgever niet sterk is kan ook over een hogere ontslagvergoeding worden onderhandeld.

Vrijstelling van werk en uitbetaling vakantiedagen

Als werkgever aanstuurt op einde dienstverband, is de werksfeer niet altijd prettig meer. Het afspreken van vrijstelling van werk tot de ontslagdatum is dan een goede optie. Eventueel kan daar een deel voor de niet genoten vakantiedagen voor ingeruild worden.

Concurrentiebeding

Als je uit dienst gaat, wil je waarschijnlijk zo snel mogelijk elders aan het werk. Je wilt dan niet gehinderd worden door een concurrentiebeding. Onderhandel daarom over het vervallen van het concurrentiebeding als je daaraan gebonden bent.

Je bent werkgever

Inleveren bedrijfseigendommen

Als werkgever zal je de bedrijfseigendommen die werknemer heeft gebruikt voor zijn werk (meestal) terug willen hebben. Maak goede afspraken over de teruggave.

Finale kwijting

Voor werkgever is het van belang dat hij na het einde van het dienstverband definitief van werknemer af is en hij niets meer verschuldigd is. Neem daarom een beding van finale kwijting op in de vaststellingsovereenkomst

Geheimhouding

Als werkgever wil je natuurlijk niet dat de voormalige werknemer bedrijfsgeheimen, of andere belangrijke gegevens, aan concurrenten verstrekt. Neem daarom een geheimhoudingsbeding in de beëindigingsovereenkomst op.

Rechtshulp

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is een belangrijk moment, waarbij veel mis kan gaan. Laat je daarom altijd goed adviseren door een ontslagspecialist. De juristen en advocaten van Ontslagspecialist hebben veel ervaring met ontslag. Bel ( 0900 – 123 73 24 ) ons daarom bij ontslag.