Juridisch

Wat is een advocaat?
Het werk van een advocaat is erg breed en bestaat uit vele werkzaamheden. Juridische professionals komen op voor bedrijfsobligaties, privé situaties, overheid en internationale instellingen. In alle gevallen zijn juridische professionals goed opgeleide adviseurs voor hun klanten en bieden ondersteuning in een verscheidenheid van juridische zaken, civiele of strafrechtelijke.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Als adviseurs vertegenwoordigen advocaten cliënten in zowel juridische kwesties als in geschillen. Daarbij voeren advocaten jurisprudentie onderzoek, nemen deel aan formele hoorzittingen, dienen juridische documenten in, vertegenwoordigen cliënten in een rechtszaal en geven algemene advies.

Als voorbeeld van de diversiteit binnen het veld bereiden advocaten verschillende vertrouwde documenten voor, verdedigt een cliënt in een strafproces of doet een onderzoek in internationale scheepvaart geschillen, allemaal binnen een standaard werkweek. Advocaten zijn vaak bezig op een aantal fronten, met inbegrip van fiscaal recht, intellectuele eigendom, ondernemingsrecht, strafrecht, procesrecht, familierecht en milieurecht.