Beëdigd vertaler

Als er een Engels juridisch rapport binnenkomt in Amsterdam mag deze niet worden behandeld voordat het goed vertaald is door een professioneel beëdigd vertaler.

Een beëdigd vertaler is iemand die documenten vertaalt die een officiële of juridische status hebben. Dit zijn bijvoorbeeld aktes, bewijsstukken in rechtszaken en octrooien.
Als beëdigd vertaler sta je ingeschreven  in het register voor beëdigde tolken en vertalers. Hiervoor heb je een eed afgelegd in de rechtbank. Je staat maar 5 jaar ingeschreven in dit register dus je moet elke 5 jaar jouw inschrijving verlengen.

Als je beëdigd vertaler wilt worden, moet je een studie ‘vertalen’ gedaan hebben. Dit kan je ook online doen, dan heb je binnen 4 maanden de juiste papieren. Wanneer je deze studie in de praktijk volgt, ben je hier langer mee bezig. Zo’n 4 jaar. Je hebt speciale scholen voor vertaalopleidingen. In Maastricht heb je bijvoorbeeld de vertaal academie.

Als beëdigd vertaler vertaal je dus meestal juridische documenten van een vreemde taal naar jouw moedertaal. In Nederland zijn er relatief veel vertalers die naar een vreemde taal vertalen. Dit komt omdat er niet altijd genoeg moedervertalers zijn. Het vertalen moet makkelijk gaan en niet ontzettend veel moeite kosten. Een talenknobbel is dus handig. Ook moet je veel doorzettingsvermogen hebben. Als je een heel document voor je hebt liggen moet je het wel af willen en kunnen maken. Precisie is ook van belang. De documenten moeten 100% juist vertaald zijn. Is dit niet het geval? Dan kan de rechtbank het document niet gebruiken.

In 2009 is de Wet beëdigd tolken en vertalers (de Wbtv) ingevoerd. Deze wet heeft twee belangrijke kenmerken:

– Er worden meer en hogere eisen gesteld aan het worden van een tolk/vertaler
– Er geldt een afnamerecht vanuit het ministerie.
Dit betekent dat je van je functie afgehaald kan worden als je je werk niet goed genoeg doet.

Voorheen werden vertalers beëdigd voor het leven en de tolken werden per zitting beëdigd.  Dit is ook één van de redenen waarom deze wet is ingevoerd. Er waren nog veel meer verschillen tussen vertalers en tolken. Door deze wet is dat allemaal gelijk geworden. Ze hebben allebei eisen waaraan ze moeten voldoen, anders worden ze van hun functie gehaald.