Moet ik met mijn kind in groep 6 de Cito oefenen?

Moet ik met mijn kind in groep 6 de Cito oefenen?

Cito-toetsen komen vanaf groep 3 twee keer per jaar voor op de basisschool. Ze maken onderdeel uit van het leerlingvolgsysteem dat een school bij moet houden om de resultaten van leerlingen te controleren.

De Cito-toetsen bieden veel voordelen. Ze geven de leerkracht een idee van welke onderdelen van rekenen, taal en studievaardigheden worden beheerst en welke onderdelen nog meer begeleiding kunnen gebruiken.

Ouders willen graag dat hun kinderen goed scoren op school. Is het dan ook handig om voor de Cito-toets te oefenen? Als je kind in groep 6 zit komt de Entreetoets van groep 7 natuurlijk akelig dichtbij. En dat geldt ook voor die Cito-toets in groep 8.

Wanneer is Cito-toets oefenen zinvol?

De Cito-toets in groep 6 is een belangrijke toets. De meting in zowel Midden als Eind (de bekende M6 toets en E6 toets) telt namelijk voor een groot deel mee in het schooladvies dat de leerkracht van groep 8 over twee jaar gaat geven met het oog op het vervolgonderwijs.

Oefenen is dus begrijpelijk, maar alleen zinvol als zowel jij als je kind dat zien zitten. Het is dan vooral een kwestie van oefenen voor de benodigde vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld rekenen. Wanneer een leerling continu uitval vertoont met breuken en je het idee hebt dat dit met oefenen te verbeteren valt, kun je zeker stellen dat oefenen zinvol is.

Datzelfde geldt net zo goed bij taal (spelling, begrijpend lezen en woordenschat maken onderdeel uit van die taaltoetsen) en studievaardigheden (wordt niet op elke school afgenomen).

Wanneer is de Cito-toets oefenen niet zinvol?

Kinderen in groep 6 kunnen soms moeite krijgen met onderdelen die er nooit goed in hebben gezeten. Oefenen voor vaardigheden die niet goed zitten is weinig zinvol, als deze vaardigheden een bepaalde basis missen.

Vaak wordt in groep 6 geconstateerd dat kinderen een basis uit groep 3 niet goed hebben meegekregen. Wanneer een leerling vanaf groep 3 vooral IV en V-scores heeft voor de Cito-toetsen rekenen, taal en studievaardigheden, zal dat met een beetje oefenen in groep 6 echt niet verholpen zijn.

Er had, simpel gezegd, veel eerder ingegrepen moeten worden. Wat wel zinvol is, is om de stof van groep 3 tot en met groep 6 met een bijlesdocent goed door te nemen. Een kind kan dan wel bijgespijkerd worden.

Waaraan voldoet goed oefenmateriaal?

Er is veel oefenmateriaal te vinden voor kinderen om de Cito-toetsen voor groep 6 te oefenen. Goed oefenmateriaal is compleet, bevat opdrachten die het echte Cito-systeem nabootsen en bieden meer dan genoeg ruimte om van fouten te leren.

Goed oefenmateriaal vind je bijvoorbeeld hier. Dit gaat om een oefenboek voor rekenen, waarin de toetsstof van de Cito-toets in groep 6 veelvuldig en zeer uitgebreid aan bod komt. Je kan dit als ouder samen met je kind maken en nakijken, zodat je precies ziet waar nog hiaten liggen. Die kun je vervolgens samen met je kind ondervangen door hier gericht op te gaan oefenen.

Conclusie

Op de vraag of je met je kind moet gaan oefenen voor de Cito-toetsen in groep 6 of niet, is natuurlijk heel persoonlijk en afhankelijk van jou en je kind. Oefenen is alleen zinvol als je kind het ook echt zelf ziet zitten en niet wanneer jij het hem of haar oplegt. Oefenen is ook niet zinvol als de achterstand al jaren groter is. De basis is dan al eerder gemist. Raadzaam is het dan ook om op dat moment te gaan kijken waar die basis de mist in is gegaan en met terugwerkende kracht te werken aan het alsnog eigen maken van de gemiste strategieën en vaardigheden.

Goed oefenmateriaal bootst de Cito-stof zo goed na dat kinderen er ook echt baat bij hebben met het oog op de Cito M6 en E6.