Wat is het verschil tussen accountant en boekhouder?

Accountants en boekhouders worden nog wel eens met elkaar verward. In principe zijn het twee beroepen die op elkaar lijken, maar toch zitten er een aantal belangrijke verschillen tussen. Voor de ene ondernemer is het voordeliger om met een boekhouder in zee te gaan, terwijl de andere ondernemer beter kan profiteren van een accountant. Waar zit het verschil dan precies in? We lichten beide beroepen uit en bespreken de belangrijkste verschillen.

Accountant

We beginnen met de accountant. Dit beroep is onder te verdelen in AA-accountant (Accountant-Administratieconsulent) en RA-accountant (Registeraccountant). De AA-accountant heeft een hbo-opleiding afgerond en richt zich voornamelijk op kleine tot middelgrote ondernemingen. De RA-accountant is afgestudeerd aan de universiteit en focust zich op grote en ingewikkelde ondernemingen.

Titel

Accountant (AA/RA) is een beschermde titel. Dit wil dus zeggen dat mensen zich alleen accountant mogen noemen als zij de juiste papieren hebben behaald en aan bepaalde eisen voldoen. U weet dus zeker dat een accountant verstand heeft van zaken en een gepaste opleiding heeft genoten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van accountants bestaan voornamelijk uit het inrichten en controleren van belangrijke zaken. Uw boekhouding wordt nagekeken en de bedrijfsadministratie en jaarrekeningen worden gecontroleerd. Bovendien is de accountant bevoegd om officiële accountantsverklaringen op te stellen.

Kosten

Mede dankzij de uitgebreide opleiding van accountants, ligt het uurtarief relatief hoog. Gemiddeld gezien vraagt een accountant tussen de €100 en €150 per uur. Bij een RA-accountant kan dit bedrag hoger liggen. Echter staat hiertegenover dat u zeker weet dat de accountant verstand van zaken heeft en tevens is het voor hen verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Mocht er dus iets niet kloppen aan uw administratie door het toedoen van een accountant, dan kunnen alle financiële gevolgen voor uw bedrijf worden vergoed.

Boekhouder

De boekhouder wordt vaak verward met de accountant. Maar er zijn veel verschillen tussen de twee beroepen.

Titel

Boekhouder is een onbeschermde titel. Iedereen kan zichzelf registreren als boekhouder, ongeacht of ze een opleiding hebben gevolgd of niet. Als u zeker wilt weten dat uw boekhouder verstand van zaken heeft, ga dan op zoek naar een die aangesloten is bij een koepelorganisatie die controles uitvoert.

Werkzaamheden

Een boekhouder focust zich voornamelijk op de boekhouding en administratie van een bedrijf. Het opstellen van jaarrekeningen, belastingaangiftes en facturen vallen onder de werkzaamheden. Tevens zorgt een boekhouder voor de salarisadministratie.

Kosten

De kosten van een boekhouder liggen over het algemeen wat lager. Uurtarieven tussen de €50 en €75 euro zijn veelvoorkomend. Een boekhouder die is aangesloten bij een administratiekantoor zal wat duurder zijn dan een ZZP-boekhouder.

Accountant of boekhouder?

Een accountant zorgt in principe voor meer zekerheid, maar ook een goede boekhouder kan uw bedrijf prima vooruithelpen. In principe is een boekhouder vooral bezig met het opstellen van belangrijke documenten, terwijl een accountant deze voornamelijk controleert. Een Accountant in Utrecht kan zowel kleine als grote ondernemingen ondersteunen.